1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve

benzerleri) aracılığıyla www.yemeksiparisin.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen

web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Yemeksiparisin.com sistemine üye olunabilir. Her

Yemeksiparisin.com kullanıcısı, Yemeksiparişin Pazaryerix C2CTurk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

(“Yemeksiparisin.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine

uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

Yemeksiparisin.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde

veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi

verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Yemeksiparisin.com Kullanıcı Sistemi

Her Yemeksiparisin.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile

“şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere

verilmez.

Her kullanıcının Yemeksiparisin.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını

veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Yemeksiparisin.com sistemine giriş

yapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini

onaylamak kaydıyla Yemeksiparisin.com sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve

şifre ile Yemeksiparisin.com sistemine dahil diğer sitelere de giriş yapabilirler.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde

Yemeksiparisin.com, talep üzerine kullanıcının Yemeksiparisin.com sisteminde kayıtlı e-posta

adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması

tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Yemeksiparisin.com şifre kullanımından doğacak

problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Yemeksiparisin.com kullanıcılarını Yemeksiparisin.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki

ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Yemeksiparisin.com sistemi dahilindeki yeni

hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Yemeksiparisin.com

kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Yemeksiparisin.com sistemi ile

paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer

bilgileri paylaşabilecektir.

Kullanıcıların belirlemiş oldukları Yemeksiparisin.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon

numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile

paylaşılacaktır.

Yemeksiparisin.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye

işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü

problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

Yemeksiparisin.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

Yemeksiparisin.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler

içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor

ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler

Yemeksiparisin.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Yemeksiparisin.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Yemeksiparisin.com’da oluşturulmuş

her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin

değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Yemeksiparisin.com üzerinde yeni bir kullanıcı

oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı

veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından

dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Yemeksiparisin.com üyeliğinin sona

erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu

olduğunu;

Yemeksiparisin.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Yemeksiparisin.com'a

ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

Yemeksiparisin.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade,

Yemeksiparisin.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun

kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla

sınırlı olmamak üzere Yemeksiparisin.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu

tutulamayacağını, Yemeksiparisin.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta

serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını

düzeltme hakkı bulunduğunu;

Yemeksiparisin.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin

yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Yemeksiparisin.com'un

sorumlu olmayacağını;

Yemeksiparisin.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese

iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Yemeksiparisin.com'un sorumlu olmayacağını;

Yemeksiparisin.com' da sunulan hizmetlere Yemeksiparisin.com tarafından belirlenen şekil dışında

ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu

belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Yemeksiparisin.com'un

uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

ve ilgili mevzuat uyarınca Yemeksiparisin.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati

suretle yapılmadığını, Yemeksiparisin.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin

etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali

ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek

zararlardan ötürü Yemeksiparisin.com'un sorumlu tututalamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından

veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Yemeksiparisin.com’un sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik

mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf

ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak,

görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler,

yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses

ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil

olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali

hakların Yemeksiparisin.com’a devredildiğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların Yemeksiparisin.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde

davranmamayı;

Yemeksiparisin.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan

hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden

nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım

neticesinde Yemeksiparişin’in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun

tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Yemeksiparişin’in bu

kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri

kısımlarını kapatma veya limitleme veya Yemeksiparişin üyeliğini sona erdirme hakkının

bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal

veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte

bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar

göndermemeyi;

Yemeksiparisin.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş

malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı

arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu,

Yemeksiparisin.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı

Yemeksiparisin.com'dan tazminat talep etmemeyi;

Yemeksiparisin.com'dan izin almadan Yemeksiparisin.com servislerini ticari veya reklam amacıyla

kullanmamayı;

Yemeksiparisin.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Yemeksiparisin.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve

kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Yemeksiparisin.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü

(vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha

önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu

aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

Yemeksiparisin.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet

sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu,

bunların kullanıcıların Yemeksiparisin.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye

erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt

ve kabul eder.

5. Yemeksiparisin.com'a Tanınan Yetkiler

Yemeksiparisin.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya

tamamen durdurabilir. Yemeksiparisin.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı

ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya

alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre

askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yemeksiparisin.com’un kullanıcılarına veya

üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre

Yemeksiparisin.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek

ve onaylanacaktır. Yemeksiparisin.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya

Yemeksiparisin.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini

kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.Yemeksiparisin.com, hizmetlerinin

zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru

ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir

ancak bunları taahhüt etmemektedir.Yemeksiparisin.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları

sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği

periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı

Yemeksiparisin.com sorumlu tutulmayacaktır. Yemeksiparisin.com kendi ürettiği ve/veya dışardan

satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif

haklarına sahiptir.Yemeksiparisin.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki

mevcudiyetiyle sınırlıdır. Yemeksiparisin.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya

teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Yemeksiparisin.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta

bulunduğu anlamına gelmemektedir. Yemeksiparisin.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak

üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir,

haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada

yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Yemeksiparisin.com sistemi içinde

Yemeksiparisin.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak

üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar

tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı,

Yemeksiparisin.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.Yemeksiparisin.com sisteminde satışa

sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Yemeksiparisin.com

sistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde

Yemeksiparisin.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir

veya siparişi iptal edebilir. Yemeksiparisin.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair

doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Yemeksiparisin.com gerekli özeni gösterecektir ancak üye

işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak

problemlerden veya zararlardan Yemeksiparisin.com sorumlu değildir. Yemeksiparisin.com,

kullanıcının Yemeksiparisin.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde

kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yemeksiparisin.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul

eder. Yemeksiparisin.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren

bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen

değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek,

üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.Yemeksiparisin.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata

uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla iş bu Sözleşme’nin uygulamasında

değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Yemeksiparisin.com üye restoranların sağladığı içerikten sorumlu değildir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Yemeksiparisin.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin

kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme

Yemeksiparisin.com kullanıcıları Yemeksiparisin.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini,

Yemeksiparisin.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken

seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak

banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında

online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan

ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde

23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura

Yemeksiparisin.com tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenir. Online Ödeme

Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Yemeksiparisin.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri

restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için restoranlar tarafından münhasır

olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde

ödemeyi Yemeksiparisin.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Vale Hizmeti

kullanılarak online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit

ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen

siparişlerde, Yemeksiparisin.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve

hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, vale hizmeti

kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla

ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü

ödeme yöntemiyle yapmakla, restorana ve Yemeksiparisin.com'a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa

etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri

Kullanıcı Yemeksiparisin.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web

Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Yemeksiparişin ile paylaştıkları ad, soyad,

elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel

Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde

işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel

Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Yemeksiparisin.com arasında

kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Yemeksiparisin.com ve Yemeksiparisin.com

iştirakleri tarafından iş bu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Yemeksiparisin.com ve iştiraklerinin

sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla

işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak

Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün

tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil

veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin

(“Veri/ler”) Yemeksiparisin.com, Yemeksiparisin.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından

kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin

daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Yemeksiparisin.com üzerinde

çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

10. Ürün Teslimatı

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Yemeksiparisin.com sisteminde

seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum

çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni

yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

11. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi

ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin

zorunlu iptali; siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali; restoran

tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal

işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali; siparişin bir kısmının veya

tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde

yapılan sipariş iptali; ve Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı

üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya

fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir.

Yemeksiparisin.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde

olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını

saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi,

Yemeksiparisin.com’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır.

Yemeksiparisin.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak

doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Yemeksiparisin.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb.

Yemeksiparisin.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İş bu

Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Yemeksiparisin.com sisteminde saklanan

veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti

kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Denizli

Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz

olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında

tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Tüm Hakları Saklıdır. © C2CTURK Bilişim Teknolojileri