YEMEKSİPARİSİN.COM

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

                                                  

1. TARAFLAR        

a) İş bu Üye İşyeri Sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak SKY CITY Plaza B Blok No:4/1/26 Merkezefendi/Denizli 20020 adresinde bulunan YEMEKSİPARİSİN PAZARYERİX C2CTURK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ. ("C2CTURK") ile Üye İşyeri arasında, Üye İşyeri’nin C2CTURK’un YEMEKSİPARİSİN.COM’da sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. 

b) Üye İşyeri; Bu sözleşmenin EK’li bulunduğu, C2CTURK YEMEKSİPARİSİN ÜYE İŞYERİ Formunu doldurarak, C2CTURK YEMEKSİPARİSİN ÜYE İŞYERİ olma talebinde bulunan işletme. ÜYE İŞYERİ’nin gerekli tüm bilgileri, bu sözleşmenin EK’li bulunduğu form’da mevcuttur.

2. TANIMLAR 

İş bu sözleşme metni dahilinde; 

a) YEMEKSİPARİSİN PAZARYERİX C2CTURK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ kısaca “C2CTURK”, C2CTURK YEMEKSİPARİŞİN ÜYE İŞYERİ formunu doldurarak ve bu SÖZLEŞME’yi kayıt esnasında elektronik olarak onaylayarak ÜYE İŞYERİ OLMA talebinde bulunan işletme ve varsa kendisine bağlı tüm şubeler kısaca “ÜYE İŞYERİ”, 

b) C2CTURK ve TALEPTE BULUNAN ÜYE İŞYERİ ayrı ayrı “TARAF” birlikte kısaca “TARAFLAR”,       

c) C2CTURK YEMEKSİPARİSİN ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ kısaca “SÖZLEŞME”,

d) C2CTURK’un www.yemeksiparisin.com üzerinden veya mobil telefon uygulamaları, akıllı TV sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler üzerinde geliştirilen restoran otomasyon sistemleri, yemek listesi görüntüleme, sipariş verme, sipariş alma gibi hizmetler sunan uygulamaları kısaca “C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ”,

e) C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’ne kayıtlı üyeler kısaca “KULLANICI”,

f) C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden MÜŞTERİ/KULLANICI’nın vereceği yemek siparişlerinin C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından ÜYE İŞYERİ’ne iletilmesi ve bu siparişlerin ÜYE İŞYERİ tarafından sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’ya ulaştırılması işlemleri kısaca “SİSTEM” olarak anılacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu SÖZLEŞME’nin konusu; C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nin işleyişi ile ilgili koşulların ve bu kapsamda TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesiyle, SÖZLEŞME’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir. 

4. C2CTURK/YEMEKSİPARİSİN’NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’ne ilişkin ürün ve sipariş bilgilerinin ÜYE İŞYERİ tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun ve iş bu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. 

4.2 C2CTURK, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nden kendisine gelen siparişleri 5 (beş) dakika içinde dijital ortamda yazılı şekilde ÜYE İŞYERİ’ne iletmekle yükümlüdür.

4.3 Siparişlerde MÜŞTERİ/KULLANICI’dan kaynaklanan hatalardan (siparişi kabul etmeme, siparişi verdiği adreste bulunmama vb) dolayı C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, bu gibi durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan ÜYE İŞYERİ’ne herhangi bir bedel ödemeyecektir.

4.4 Fikri mülkiyet haklarının ihlâline ilişkin herhangi bir ihtilaf olduğu takdirde C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN ancak ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir mahkeme kararı uyarınca işlem yapacaktır. Madde 5.17 hükümleri saklıdır.

4.5 C2CTURK, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, söz konusu bilgileri kullanarak, ÜYE İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgilerle raporları kullanabilir; ayrıca ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Anılan işlemler Madde 9 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4.6 C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’nin logo, marka bilgilerini reklam amaçlı olarak kullanabilir.

5. ÜYE İŞYERİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde yer alacak ürün, sipariş, ödeme tipleri ve benzeri bilgilerinin özellikle de fiyat ve menü bilgilerinin güncelliğinden ve kendi işyerindeki paket servis/ evlere servis fiyatları ile dönem dönem sattığı ürünlerde uyguladığı kampanya fiyatları üzerinden olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ paket servis/evlere serviste kendi işyerine ait tüm kanallarda (kendi işyerine ait interaktif televizyon, kendi işyerine ait internet sitesi, telefonla sipariş alma, Facebook, Twitter bu kanallara örnek ve kendi işyerine ait bunlara benzer farklı mecralar da bu kanallar dahilinde kabul edilecektir.) müşterilerine uyguladığı her türlü kampanya, promosyon, fiyat, ürün ve diğer içerikli kampanya çalışmalarının aynı şekilde C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinde de uygulayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu kampanya çalışmaları dahilinde teknik bir gereksinimi olursa C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in kontrolünde olmayan altyapılara erişim ve sürecin hızlanması için gerekli desteği vereceğini kabul eder. ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e bildirdiği ürün fiyatlarının telefonla veya ÜYE İŞYERİ’ne ait diğer paket servis siparişi kabul eden kanallarında sipariş veren müşterilere kendi işyerindeki paket servis/evlere serviste uyguladığı fiyatları ile aynı olacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi SÖZLEŞME’nin ihlali niteliğindedir. ÜYE İŞYERİ’nin diğer online platformlarda dilediği koşullarda çalışma hakkı saklıdır.

5.2 ÜYE İŞYERİ, fiyatlarında ve menülerinde ve paket servis ile sağlanan diğer koşullar için yapacağı değişiklikleri en kısa sürede elektronik ortamda yazılı olarak C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde yer alan fiyatlarda değişiklik yaptığı takdirde yapmış olduğu değişiklikleri, C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e bildirene ve değişiklikler C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde yer alana kadar uygulamaya koyamaz; sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’dan C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerindeki eski fiyatlar üzerinden ücret alır. ÜYE İŞYERİ paket servis/evlere serviste kendi işyerine ait tüm kanallarda (kendi işyerine ait interaktif televizyon, kendi işyerine ait internet sitesi, telefonla sipariş alma, Facebook, Twitter bu kanallara örnek ve kendi işyerine ait bunlara benzer farklı mecralar da bu kanallar dahilinde kabul edilecektir.) müşterilerine uyguladığı tüm ödeme şekillerini, C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’de de uygulamak zorundadır.

5.3 ÜYE İŞYERİ, sayfasında yer alacak ürün, sipariş, ödeme tipleri, gönderim mesafeleri ve mahalleleri, promosyon, ürün statü ve benzeri bilgilerin özellikle de fiyat ve menü bilgilerinin güncelliğinden kendisi sorumludur. Değişiklik talebine istinaden menü fiyatlarının güncellenip güncellenmediğini ve ekrana yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmekle, aksi durumlarda C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e bildirmekle yükümlüdür. Fiyat ve menü güncellemeleri ile ilgili talepler C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ restoran panelinde (mevcut panel veya önceden bilgilendirmek sureti ile ileride geliştirilebilecek sistemler üzerinde) yer alan menü formu üzerinden iletilecektir. ÜYE İŞYERİ tüm bu konular ile ilgili sorularını/sorunlarını portaldestek@yemeksiparisin.com  mail adresine veya panelinde bulunan canlı destek bölümünden gönderecektir.

5.4 ÜYE İŞYERİ, kendisine iletilen siparişleri en geç 10 DAKİKA içinde onaylayarak müşteriye iletecektir. EN GEÇ 30 DAKİKA içinde onaylanmayan, “Bekliyor” pozisyonunda bekleyen siparişler otomatik olarak iptal edilir. 1 Ay’da en fazla 3 siparişi iptal olan ÜYE İŞYERİ’nin sayfası erişime kapatılır. Bu durumda ÜYE İŞYERİ hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

5.5 ÜYE İŞYERİ anlık sipariş durumunu “Onaylandı”, “Hazırlanıyor”, “Yola Çıktı” gibi bildirimlerle C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nin kendisine sunduğu teknik imkânlarla müşteriye bildirmeye devam edecektir. Teslim edilen siparişler aynı panelden “Teslim Edildi” olarak işaretlenecektir.

5.6 ÜYE İŞYERİ, sipariş bedellerini, fiş veya fatura karşılığında C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e bildirmiş olduğu ödeme yöntemleri üzerinden ve C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde yer alan fiyatlar üzerinden tahsil eder.

5.7 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in kendisine ilettiği siparişi, ödeme şekline bağlı olarak fiş veya faturası ile birlikte, sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’ya tam, eksiksiz ve doğru olarak sayfada belirttiği sürede iletmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, kendisine iletilen siparişteki ürünlerden bir veya birkaçının bulunmaması ve/veya o an için sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’ya ulaştırılamayacak olması halinde siparişi veya eksik kalacak kısmını, sipariş kendisine iletildikten en geç 3 (üç) dakika içerisinde C2CTURK YEMEKSİPARİSİN üzerinden müşteriye bildirmekle yükümlüdür. 

5.8 ÜYE İŞYERİ, siparişin geç gitmesi ve/veya hatalı veya eksik gitmesi ve/veya MÜŞTERİ/KULLANICI’nın sipariş ile ilgili sorun yaşaması veya şikâyette bulunması halinde, eksiklik veya hatayı derhal gidermek, MÜŞTERİ/KULLANICI’nın şikâyetlerini dikkate alarak gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ücret iadesi ve/veya ilave ürün verilmesi gibi uygulamalarla MÜŞTERİ/KULLANICI’lara sunulan hizmetin tam ve eksiksiz olmasını sağlamakla yükümlüdür. 

5.9 ÜYE İŞYERİ, sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’ya ulaştıracağı ürünlerin taze ve sağlık koşullarına uygun durumda olacağını taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN ve/veya doğrudan MÜŞTERİ/KULLANICI tarafından ürünlerin taze ve sağlık koşullarına uygun durumda olmadığı bildirildiği takdirde sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’nın tercihine uygun olarak derhal ürün bedelini MÜŞTERİ/KULLANICI’ya iade etmek ve/veya başka bir ürün ile değiştirmek ile yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, ürünlerin taze ve sağlık koşullarına uygun durumda olmamasından dolayı, sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’nın ve/veya C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in uğrayacağı zararları derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

5.10 ÜYE İŞYERİ, reklam, promosyon, indirim vb. çalışmalarını iptal etmek istediğinde bunu C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e yazılı (e-posta) olarak bildireceğini ve bunun teyidini alacağını kabul eder. ÜYE İŞYERİ bu doğrultuda doğrudan C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in ilgili birimine bilgi verecektir.

5.11 ÜYE İŞYERİ’nin kendi ürünleri için kendi adına C2CTURK/C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’ne benzer bir sipariş sistemi kullanma ve C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden kendi adına, kendi ürünleri için sipariş alma hakkı saklıdır.

5.12 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden alkollü içeceklerin ve tütün mamullerinin sipariş verilmesini veya bu ürünlere ilişkin reklam yayımlanmasını C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’ nden hiçbir şekilde talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde “Özel Talimatlar” bölümüne yazılmak suretiyle talep edilen tütün mamullerini ve alkollü içecekleri hiçbir şekilde müşterilere teslim etmeyecek, bu talepleri kati surette karşılamayacağını belirtecektir. ÜYE İŞYERİ, bu hükme aykırılık teşkil edecek bir sipariş teslim ettiği takdirde C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in bu sebeple maruz kalacağı zararlardan sorumlu olacağını ve C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in söz konusu zararlarını derhal tazmin ile yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.13 MÜŞTERİ/KULLANICI bilgileri, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından ÜYE İŞYERİ ile sipariş iletimi için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile siparişin adrese sorunsuz teslimi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler ÜYE İŞYERİ tarafından reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılamaz, satılamaz, devredilemez. Bu maddenin ihlali Madde 9 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.

5.14 C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in tüm dijital ortamlarda, internet üzerinden online, perakende otomasyon sistemleri (POS), sesli yanıt sistemleri (IVR) ile sunduğu ve bunlara benzer altyapılara sahip sistemlerde sunacağı ürün ekleme/çıkarma, servis bölgesi belirleme ve diğer benzer işlemleri ÜYE İŞYERİ bizzat takip edecek ve gerçekleştirecektir. ÜYE İŞYERİ, anılan sistemler aracılığıyla gerçekleştirilemeyen işlemler için C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’den destek alabilecektir. ÜYE İŞYERİ anılan sistemler üzerinden yapılabilen işlemleri zamanında yapmayıp siparişle ilgili aksamaya yol açarsa C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’ne sipariş iletimini durdurabilecektir.

5.15 C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e MÜŞTERİ/KULLANICI’lardan ve ÜYE İŞYERİ’nden gelen yorumlar/ değerlendirmeler, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme süreci akabinde önyüzde tüm MÜŞTERİ/KULLANICI’ların görebileceği şekilde yayımlanır. ÜYE İŞYERİ’nin söz konusu yorum/değerlendirmelerle ile ilgili 7 (yedi) gün içinde bir açıklama/cevap hakkı vardır. Verilecek cevaplar restoran kontrol paneli üzerinden olacaktır. Bu cevap hakkının C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden yazılı olarak kullanıldığı hallerde hukuka uygunluğunun kontrolü C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e aittir ve C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN bu açıklamaları da düzeltme veya bunları yayımlayıp yayımlamama yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ/KULLANICI’ların veya ÜYE İŞYERİ’nin yaptığı yorum ve değerlendirmelerin fikri mülkiyeti, işleme, derleme, yayımlama hakkı C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e aittir. Yorumlarla ilgili ÜYE İŞYERİ’nin olası itiraz ve farklı görüşleri doğrudan C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e iletilecektir.

5.16 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde yayımlanmak üzere C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e ilettiği içeriğin, ifadelerin ve/veya tanımların yürürlükteki mevzuata, özellikle Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan talimatlara uygun olmasını sağlamakla ve sağladığı ürünlerin tanıtımında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde “tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı” herhangi bir ifadeye yer vermemekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, bu yükümlülüklerine uymadığı takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

5.17 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden satacağı ürünler ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürürlükteki sair mevzuat gereği temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi ve ruhsatı bulundurmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde ürünlerle ilgili detay açıklama ve ürün bilgilendirmelerinin (alerjen ürünler, domuz eti ihtivası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tam ve eksiksiz olarak yazılı bir şekilde C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e iletmesi ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır.

5.18 ÜYE İŞYERİ, SİSTEM üzerinden aldığı siparişlerle ilgili mevcut kanuni mevzuatlar dahilinde siparişle birlikte götürmesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da siparişle birlikte MÜŞTERİ/KULLANICI’ya iletmek zorundadır. Bu evraktan gerekli olanları götürmemesi durumunda oluşabilecek yaptırım ve cezalardan ÜYE İŞYERİ sorumludur. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’nin bu konudaki ihmali dolayısıyla herhangi bir zarara uğrarsa ÜYE İŞYERİ’ne rücu edecektir.

5.19 ÜYE İŞYERİ’nin bir franchise işletmesi olduğu durumlarda, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde listelenen ticari markanın bu listelemeye izin verecek şekilde tüm haklarının ÜYE İŞYERİ’ne ait olması gerekir. C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde listelenen markaya ait haklar Master Franchise veya sair üçüncü kişilere ait ise, C2CTURK marka sahibinin talebi doğrultusunda işlem yapacaktır. Bu doğrultuda C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in fikri mülkiyet ve sair haklara ilişkin uğrayabileceği zararlardan ÜYE İŞYERİ sorumludur.

5.20 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in önceden yazılı (e-posta dahil) onayını alarak C2CTURK YEMEKSİPARİSİN markasını kendi internet sitesi, basılı broşürleri ve sair kanallarda pazarlama ve reklam amaçlı kullanabilecektir. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’ne kendi güncel pazarlama ve reklam araçlarını iletmeyi taahhüt eder. Ayrıca ÜYE İŞYERİ, C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından kendisine temin edilecek ve ÜYE İŞYERİ ’nin C2CTURK/C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nin bir üyesi olduğunu gösteren tanıtım çıkartmalarını (sticker) ÜYE İŞYERİ’nin dışarıdan bakıldığında üçüncü kişiler tarafından rahatlıkla görülebilecek bir yerine (cam, vitrin, kasa üstü vb.) yapıştırmayı ve söz konusu çıkartmaları SÖZLEŞME süresi boyunca muhafaza etmeyi taahhüt eder.

5.21 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde listelenen ürünlerin haricinde MÜŞTERİ/ KULLANICI’lara farklı promosyon önererek, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’i kötüleyerek ve/veya C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN ve SİSTEMİ hakkında olumsuz intiba oluşturarak kendi internet sitesi üzerinden sipariş vermeye teşvik edemez. Aksi SÖZLEŞME’nin ihlali sayılacaktır. C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in bu durumda her türlü hakkı saklıdır.

5.22 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEKSİPARİSİN üzerinden sipariş veren MÜŞTERİ/KULLANICI’lara, ilgili MÜŞTERİ/ KULLANICI’ların izni olmadan pazarlama faaliyetinde (e-posta, SMS, broşür vb.) bulunamaz. Aksi söz konusu ise MÜŞTERİ/KULLANICI’nın şikâyet etmesi durumunda oluşacak her türlü ceza ve yaptırımlardan ÜYE İŞYERİ sorumludur.

5.23 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde gönderim bölgesi tanımlamalarında tanımlanan bölge için en fazla 30 TL (Otuz Türk Lirası) minimum paket tutarı tanımlayabilecektir. ÜYE İŞYERİ, minimum paket tutarını 30 TL (Otuz Türk Lirası)’nin üzerindeki tanımlamalarda, en az 3 (üç) ay boyunca sipariş almadığı takdirde, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN anılan sipariş bölgesini ÜYE İŞYERİ için kapatma hakkını saklı tutar.

5.24 ÜYE İŞYERİ, ÜYE İŞYERİ’nin bulunduğu binanın veya dükkânın girişine dışarıdan bakıldığında üçüncü kişiler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde kullandığı ticari markasını ve varsa logosunu yansıtan kendi tabelasını asmayı ve söz konusu tabelayı SÖZLEŞME süresi boyunca muhafaza etmeyi taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ’nin tabelası olmaksızın yalnızca branda veya çıkartma (sticker) gibi materyaller üzerine ÜYE İŞYERİ’nin ticari markasının veya logosunun yansıtılmış olması, iş bu madde kapsamında yerine getirilmesi gereken tabela yükümlülüğünün ÜYE İŞYERİ tarafından yerine getirildiği şeklinde yorumlanmayacak ve SÖZLEŞME’nin ihlali sayılacaktır. İlgili tabelanın asılmasından doğacak ilan ve reklam vergileri de dahil olmak üzere her türlü masraf ÜYE İŞYERİ tarafından karşılanacaktır.

5.25 ÜYE İŞYERİ hakkında MÜŞTERİ/KULLANICI şikâyetlerinin bulunması veya C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN üyelik koşulları, kuralları ya da prosedürlerine uymaması halinde C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’ne bildirim yaparak, ilgili yükümlülükler yerine getirilene kadar ÜYE İŞYERİ’nin SİSTEM’deki sayfasını erişime kapatabilir. İlgili sayfa C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından ilgili şikayet veya ihlalin meydana getirdiği olumsuzluğun boyutuna göre verilecek bir karar ile ancak ÜYE İŞYERİ’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yeniden aktif hale gelebilecektir.

5.26 ÜYE İŞYERİ, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat hükümleri kapsamında internet üzerinden satış yapabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle uygulanacak olan idari para cezalarından C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN hiçbir şekilde sorumlu değildir. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’nin yükümlülükleri yerine getirene kadar C2CTURK YEMEKSİPARİSİN sayfasını kapalı tutma hakkı saklıdır. ÜYE İŞYERİ bu kapsamda C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’ den herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunamaz.

5.27 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’ne üye olması sebebi ile aldığı siparişler, kendisine yapılan raporlar ve sair bilgilendirmeler kapsamında MÜŞTERİ/KULLANICI’lara ait kişisel veriler yalnızca siparişin ilgili müşteri/kullanıcıya doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi için ÜYE İŞYERİ ile paylaşılmakta olup, paylaşılma amacı dışında kullanılması SÖZLEŞME’ye aykırılık teşkil edecektir. İlgili kişisel verilerin ÜYE İŞYERİ tarafından başka bir amaçla işlenmesi (toplama, kaydetme, transfer etme vb.) halinde ÜYE İŞYERİ kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) aykırı işlenmesi nedeni ile münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ’nin KVK’ya aykırı davranışı nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ’nin iş bu maddeye aykırı davranışı nedeni ile C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in SÖZLEŞME’yi tazminatsız ve derhal hüküm doğuracak şekilde fesih hakkı saklıdır.

6. ÖDEME YÖNTEMİ

C2CTURK/C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’nde SİSTEM üzerinden Online Kredi Kartı ve Online Banka Kartı ile ödeme ve Kapıda Ödeme Yöntemi ile; kapıda nakit, kapıda kredi kartı, kapıda banka kartı veya kapıda kendisinin belirtmiş olduğu yemek kartı sistemi ile yapılır. Online ödeme ile gerçekleşen satış bedelleri ilgili banka ve/veya sanal pos sistemi komisyonu kesilerek 72 saat içinde üye işyeri hesabına aktarılır.

7. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1 ÜYE İŞYERİ, SİSTEM dahilinde C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından kendisine sağlanan hizmetlerin karşılığında kendisine iletilen ve kendisi tarafından ilgili MÜŞTERİ/KULLANICI’ya ulaştırılan siparişler, özel mobil uygulamaları ve diğer çevirim içi ve çevirim dışı otomasyon hizmetlerinden oluşan aylık hizmet bedelini C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, bu Madde’de belirtilen hizmet bedelini ilçe bazında belirlemektedir. İlçe bazında ilgili ilçedeki aktif MÜŞTERİ/KULLANICI sayısı, üye işyeri başına ortalama MÜŞTERİ/KULLANICI sayısı ve MÜŞTERİ/KULLANICI’ların aylık periyotlarda ilgili ilçede sipariş verme frekansları üzerinden yapılan incelemeye göre çeşitli fiyat kategorileri belirlemektedir. Aylık Hizmet Bedeli sözleşme tarihini takip eden ay’ın ilk günü ön ödemeli olarak faturalandırılmaya başlanılır. Aradaki süreden ücret alınmaz.

7.2 C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ilgili ilçe ile ilgili her sene Ocak ayı ile birlikte ÜYE İŞYERİ’ne varsa ilgili ilçe hizmet bedeli değişikliklerini bildirecektir. Varsa ilgili hizmet bedeli değişiklikleri her sene Ocak ayı itibari ile geçerli olacaktır. ÜYE İŞYERİ’nin her sene Ocak ayında kendisine bildirilen hizmet bedeli değişikliklerini kabul etmediği takdirde SÖZLEŞME’yi derhal Madde 10.3 uyarınca fesih hakkı saklıdır.

7.3 C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, yukarıda Madde 7.1’de belirlenen şekilde tahakkuk edecek hizmet bedeline ilişkin faturayı her ay ÖDEME ALINDIKTAN SONRA düzenleyecektir. ÜYE İŞYERİ, faturaya ilişkin detaylara (sipariş raporuna) ÜYE İŞYERİ kontrol paneli üzerinden, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifreyle ulaşabilecektir. Faturalar E-Fatura’dır.

7.4 Aylık hizmet bedeli her ay’ın ilk 5 (Beş) iş günü içinde, kayıt esnasında belirtilen kredi kartından otomatik olarak çekilecektir. ÜYE İŞYERİ aylık hizmet bedeli’nin kayıt esnasında belirttiği veya daha sonra güncellediği kredi kartından her ayın başında bir defa olmak üzere otomatik çekim yapılması için C2CTURK’e yetki vermiştir. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, her ay’ın ilk 5 (Beş) iş günü içinde ödenmeyen hizmet bedeli sebebiyle üye işyeri sayfasına erişimi kapatabilir.

7.5 ÜYE İŞYERİ, C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’in e-arşiv sistemi ile düzenlediği faturaların kendi belirleyeceği e-posta adresine gönderilmesini kabul eder. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’ne düzenlediği e-arşiv kapsamındaki faturaları ÜYE İŞYERİ’ne ait bu sözleşmenin EK’li bulunduğu formda belirtilen e-posta adresine gönderecektir. ÜYE İŞYERİ anılan e-posta adresinde bir değişiklik olduğu takdirde, yeni e-posta adresini C2CTURK/ C2CTURK YEMEKSİPARİSİN’e bildirmekle yükümlüdür.

7.6 ÜYE İŞYERİ’nin iş bu SÖZLEŞME kapsamındaki mali yükümlülüklerini geç yahut eksik yerine getirmesi veya hiç yerine getirmemesi halinde C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, ÜYE İŞYERİ’ne bildirim yapmaksızın, ÜYE İŞYERİ’nin SİSTEM’deki sayfasını derhal kapatma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ÜYE İŞYERİ, sayfasının kapatılmasından itibaren 15 (Onbeş) gün içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmez ise C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN derhal hüküm doğuracak şekilde SÖZLEŞME’yi fesih edebilir.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

TARAFLAR, iş bu SÖZLEŞME’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için TARAFLAR Denizli Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

9. GİZLİLİK

TARAFLAR, SÖZLEŞME süresince ve SÖZLEŞME’nin herhangi bir şekilde sona erdikten sonra birlikte çalıştıkları süre boyunca diğer TARAF hakkında halihazırda kamunun bilgisi dahilinde olan bilgiler hariç olmak üzere, edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ortakları, yöneticileri ve dahil olduğu grup hakkında öğrendikleri bilgileri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan dolaylı şekilde kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü kişilere açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Madde 4.5 hükümleri saklıdır.

Yukarıdaki hükme rağmen, TARAFLAR’dan biri kanun ya da bağlı bulunduğu herhangi bir düzenleyici kamu kurumu kuralları gereği bahsi geçen bilgileri açıklama veya duyurma zorunda kalırsa, bu hakkına sahip olacak fakat mümkün olduğunca diğer TARAF ile bu duyuru veya açıklamanın şekli hakkında öncesinde görüş alışverişinde bulunacaktır.

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden TARAF diğer TARAF’ın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer TARAF’ın SÖZLEŞME’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, SİSTEM’in kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN, söz konusu bilgileri kullanarak, ÜYE İŞYERİ gizli bilgilerini açıklamadan, rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler işbu Madde 9 (Gizlilik) hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu maddeden doğan yükümlülükler, iş bu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1 TARAFLAR, diğer TARAF’ın iş bu SÖZLEŞME hükümlerini ihlal etmesi halinde SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptirler. TARAFLAR’ın SÖZLEŞME’nin bu şekilde feshi halinde SÖZLEŞME’ nin ihlali sebebiyle uğradıkları zararların tazminini talep etme hakları saklıdır. 

10.2 TARAFLAR ayrıca herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin önceden bildirmek kaydıyla SÖZLEŞME’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde TARAFLAR fesihten kaynaklanan herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağı gibi birbirlerinden hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemezler. 

10.3 TARAFLAR, Madde 7.2 uyarınca yapılan görüşmelerde mutabakata varamadıkları takdirde SÖZLEŞME’yi derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Karşılıklı fesih durumunda TARAFLAR fesihten kaynaklanan sebeplerden dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz veya tazminat talep edemezler. 

11. TEBLİGAT ADRESİ

TARAFLAR, iş bu SÖZLEŞME formunda yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla, C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ’ne kayıtlı olan elektronik posta adresine e-posta göndermek yoluyla veya C2CTURK YEMEK SİPARİŞ SİSTEMİ üzerinden yapılacak güncelleme neticesinde karşı TARAF’a bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda SÖZLEŞME formu’nda belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır. 

İş bu SÖZLEŞME kapsamında diğer TARAF’ı temerrüde düşürmeye, SÖZLEŞME’yi feshe, SÖZLEŞME’den dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılabilir. Bu iletişim araçları ile yapılan ihbarlar veya ihtarlar geçerli ve bağlayıcı sayılacaktır.  

12. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İş bu SÖZLEŞME, TARAFLAR’ca imzalandığı tarihte süresiz olarak yürürlüğe girer ve TARAFLAR arasında daha önce yapılmış tüm sözlü ve yazılı anlaşmalar TARAFLAR’ın bu anlaşmalardan doğmuş ve doğacak hakları saklı kalmak kaydı ile feshedilmiş sayılacaktır.

TARAFLAR, iş bu SÖZLEŞME’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde SÖZLEŞME’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

13. İMZA

İş bu SÖZLEŞME 13- (Onüç) Maddeden ve 10 (On) sayfadan ibaret olup, taraflarca müzakere edilmiş ve her bir maddesi okunmak suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın elektronik ortamda üye işyeri başvurusu sırasında ÜYE İŞYERİ tarafından kabul edilmiştir. C2CTURK/C2CTURK YEMEKSİPARİSİN kanunlar çerçevesinde ve piyasa koşullarının olumlu olumsuz hareketlerine yönelik SÖZLEŞME’ye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir. İş bu değişikliklerin elektronik ortamda tebliğini izleyen 7 gün içerisinde ÜYE İŞYERİ yeni maddeyi kabul etmeyip tüm haklarından feragat ederek SÖZLEŞME’yi fesih etme hakkına sahiptir.

EKLER:

1-) Vergi Levhası

2-) Yetkili Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-) İmza Sirküsü (Şirketler için)

Powered By PrestaTürk Bilişim Teknolojileri